Minneboken

«Her har du mitt liv»

Minnebok etter idé fra HopeWest, Colorado

Pris:

kr. 125,-

For bestilling: ta kontakt med Termik Norge på telefon 94 16 83 48 eller e-post termik.norge@vefsn.kommune.no