Alle fortjener omsorg

Om du er alvorlig syk eller pårørende vet du hva det vil si å ha behov for støtte. Alvorlig sykdom er tungt både for den det gjelder og for de rundt.

Frivillige fra TERMIK ønsker å være der for deg som er syk. Vi vil lytte til behovene du har og tilrettelegge vårt tilbud etter dine ønsker. Vi er også der for deg som er pårørende til en alvorlig syk og som kan trenge et pusterom i hverdagen.

Å være alvorlig syk hjemme

 Om en er alvorlig syk, eller sykdommen trekker i langdrag, kan en likevel ønske å være hjemme i sykdomsperioden. Dette kan være vanskelig å gjennomføre uten mye hjelp og støtte fra pårørende, venner og offentlig helsevesen. For å imøtekomme dette ønsket kan en få hjelp av de frivillige i TERMIK.

Å leve sine siste dager hjemme

Dersom den syke har et ønske om å dø hjemme, er det viktig at familien får all den hjelp de har behov for. Frivillige kan være med å legge forholdene til rette slik at pårørende opplever denne tiden som meningsfull.

Har du spørsmål eller er det noe du lurer på?