Våre tjenester

Besøkstjeneste

Alvorlig syke, syke eldre, pårørende og døende kan søke om å få besøk av en av våre frivillige.

De frivillige i besøkstjenesten har gjennomført Termiks frivillig- kurs, og har skrevet under på taushetserklæring. Det er i hovedsak selve besøket med gode samtaler som er i fokus. Det å være tilstede for noen som trenger det. Det å få dele hverdagslige ting samtidig som man deler livshistorier er fint for de fleste.

Det er alltid et første besøk fra ansatte i Stiftelsen Termik for å kartlegge behov osv. Så blir det laget en avtale mellom den frivillige og brukeren. Avtalen evalueres underveis og vi er opptatt av dialog hele veien.

Avtalen om besøkene kan avsluttes, og vi kan fortsette besøkene i institusjon om ønskelig.

Kontakt oss for mer informasjon.

Avlastning

Er du pårørende og har behov for litt tid for deg selv så kan vi hjelpe deg.

Har du ansvar for noen som er alvorlig syk? Da kan du søke om avlastning fra en (eller flere) av våre frivillige. Vi kommer hjem på et hjemmebesøk og ser på hvordan vi kan få til en avtale.

Oase-dagen

Oasedagen er et lavterskeltilbud for alvorlig syke som bor hjemme. Vi har åpent mandager og onsdager. Randi Steinslett, Lill Karin Aanes og Kari Thorvaldsen er sykepleiere og har det faglige ansvaret. To frivillige og frivillige sjåfører sørger for at alle blir godt ivaretatt, og sammen lager de et unikt tilbud til alvorlig syke som bor hjemme.

På Oasedagen møtes de til en lang og god frokost. Gode samtaler, fine historier og diktlesing er sentralt. Dagen avsluttes med middag og dessert. Mer info her

Ledsagertjenesten i kommunen

Vi har ledsagere som følger de som trenger hjelp til å komme seg til helserelaterte tjenester som lege, sykehus, tannlege o.l.

Kontakt oss i god tid (minst 2 dager før), og vi prøver å ordne ledsager fra en av våre frivillige. Pårørende må alltid være spurt først.

Ledsagertjenesten ut av kommunen

Vi samarbeider med pasientreiser om ledsagertjenesten til andre kommuner. Trenger du ledsager til et sykehus eller behandlingssted i en annen kommune så kan du, dine nærmeste, lege, hjemmetjenesten eller andre kontakte oss.

 

Telefonoppfølging

Har du et lite nettverk, eller behov for noen å snakke med? Da kan vi sette deg opp på vår faste telefonoppringnings liste.

Solina – somatisk lindrende avdeling

Vi har et godt samarbeid med kommunens lindrende avdeling. Frivillige er inne 3-4 ganger i uka for å bistå til å lage en hyggelig ramme rundt måltidene. De frivillige er også inne på besøk hos pasientene og de kan avlaste pårørende som trenger litt tid utenfor rommet til den som er syk. Frivillige kan også være sammen med pasient eller pårørende i livets siste fase.

Her blir det også arrangert turer for brukerne hvor frivillige kan bistå. Ved Solinas julebord for pasienter og deres pårørende kan frivillige fra Termik fylle den «tomme» stolen til de pasienter som ikke har pårørende tilstede.

Barvogn

Vi arrangerer en sammenkomst med kaffe, smoothie, litt snacks og servering fra Barvogna. Som oftest med levende musikk. Hver 3. onsdagskveld på Vefsn sykehjem for beboerne der.

Har du noen av dine kjære der så er du velkommen

Termiks Second Hand Shop

Vår bruktbutikk selger klær, sko, smykker, vesker og tilbehør. Du kan levere i vår kontainer som står utenfor butikken (på baksiden), eller i butikken åpningstider.

Onsdag fra 11.00 – 16.00, Torsdag fra 11.00 – 16.00, og Lørdag fra 11.00 – 15.00

Her kan du handle klær osv til en billig penge og samtidig støtte vår organisasjon lokalt da alt overskuddet går til Stiftelsen Termiks prosjekter

Du finner oss i C.M. Havigs gate 2, 8656 Mosjøen.

Se også butikkens facebookside

Kaffeservering

Frivillige kommer en gang i uka og serverer kaffe og vafler til beboere i bofellesskap med fellesrom.

Her er det ofte loddsalg, lokale konserter /underholdning via strømmetjenester i regi av Stiftelsen Termik.

 

Vårt kontor er åpent
Mandag – fredag: Kl. 09.00-15.00

Velkommen innom!

ADRESSE: Mathias Bruns gt. 12, 8657 Mosjøen

E-POST: termik.vefsn@vefsn.kommune.no

TELEFON: 941 68 348

FACEBOOK: facebook.com/www.termik.no