Håndboka «Hvordan komme i gang»

Frivillige i omsorg for alvorlig syke og pårørende

Håndboka er i tre deler:

1. Stiftelsen TERMIK og «Skritt for skritt-plan»
Om opprinnelsen til TERMIK og hvordan en kan starte en tilsvarende organisasjon.

2. Rutiner og avtaler
Hva som må til for å kunne bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende, bl. a. samarbeidsavtaler med kommune, sykehjem, frivillige etc.

3. Kurs for frivillige
Opplegg for 7 kurssamlinger for frivillige á ca 3 timer.

Bak i boka er det også lagt inn en del ark / tekster som kan brukes til kopiering. Med håndboka følger også en PowerPoint-presentasjon med over 70 lysbilder som kan brukes til kurset.

Ta kontakt med Termik Norge på telefon 94 16 83 48 eller e-post termik.norge@vefsn.kommune.no om du ønsker å bestille håndboka, Evt. om du ønsker hjelp til oppstart, har spørsmål eller andre forespørsler.

Andre ressurser:

Verdimomenter i praksis
Et læringsspill for frivillige og koordinatorer i palliativ omsorg (også ansatte i helsevesenet).

Spillet legger til rette for at frivillige kan ha en felles refleksjon over ulike problemstillinger som de vil møte i sitt arbeid, og gjennom dette lære av hverandre.

Spillet tar utgangspunkt i 22 praksiseksempler og legger opp til at spillere må sette seg inn i situasjonen til den syke, pårørende, koordinatoren, hjemmesykepleieren eller en annen frivillig.

Du kan kjøpe spillet ved å ta kontakt med TERMIK.

Koordinatorkurs
Det er utarbeidet kurs for koordinatorer. Mer informasjon får du ved å kontakte oss.

Vårt kontor er åpent
Mandag – fredag: Kl. 09.00-15.00

Velkommen innom!

ADRESSE: Mathias Bruns gate 12, 8657 Mosjøen

E-POST: termik.vefsn@vefsn.kommune.no

TELEFON: (+47) 941 68 348

FACEBOOK: facebook.com/www.termik.no