Trykk av Gunnar Skog

Kjente og kjære motiver fra Mosjøen og omegn, malt av Gunnar Skog

Pris:

kr. 50,- uten ramme

kr. 150,- med ramme

For bestilling: ta kontakt med Termik Norge på telefon 94 16 83 48 eller e-post termik.norge@vefsn.kommune.no