TERMIK står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer (oppdriften), kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Alle fortjener omsorg

Om du er alvorlig syk eller pårørende vet du hva det vil si å ha behov for medmenneskelig støtte. Alvorlig sykdom er tung å børe både for den det gjelder og for pårørende. TERMIKs frivillige ønsker å være der for deg som er syk. Vi vil lytte til behovet du har og tilrettelegge vårt tilbud etter dine ønsker.

De er også der for deg som er pårørende til en alvorlig syk og som kan trenge et pusterom i hverdagen. Når en frivillig er hos den syke kan du få fri. Da kan du hvile deg, gå en tru eller gjøre noe annet du har lyst til.

Kan du gi litt av din tid?

Omsorg trenger ikke koste mye. Ofte holder det med noen som bryr seg, som bare er der. Du får opplæring og veiledning, og bestemmer selv hor mye du vil stille opp. Vi vil sette stor pris på om du tar kontakt.


Termik Vefsn

Mathias Bruuns
gate 12
8657 Mosjøen

Åpent mandag-fredag 9-15

Telefon: 75 10 17 46 / 941 68 348

termik.vefsn@vefsn.kommune.no

Termik Rana

Frivillighetens Hus
Sørlandsveien 62
8624 Mo i Rana

Åpent mandag – fredag 09-14

Telefon: 950 20 066

termik@termikrana.no

Termik Alstahaug

Strandgata 52 (Rådhuset)
8805 Sandnessjøen

Tlf. 95 75 19 72 /75 07 50 64

termik-alstahaug@alstahaug.kommune.no


Å være alvorlig syk hjemme

Om en er alvorlig syk, eller sykdommen trekker i langdrag, kan en allikevel ønske å være hjemme i sykdomsperioden. Dette kan være vanskelig å gjennomføre uten mye hjelp og støtte fra pårørende, venner og offentlig helsevesen. For å imøtekomme dette ønsket kan en få hjelp av frivillige i TERMIK.

Å leve sine siste dager hjemme
Dersom den syke har et ønske om å dø hjemme, er det viktig at familien får all den hjelp de har behov for. Frivillige kan være med å legge forholdene til rette slik at pårørende opplever denne tiden som meningsfull.

Håndboka «Hvordan komme i gang»
Frivillige i omsorg for alvorlig syke og pårørende

Håndboka er i tre deler:

  1. Stiftelsen TERMIK og «Skritt for skritt-plan»
    Om opprinnelsen til TERMIK og hvordan en kan starte en tilsvarende organisasjon
  2. Rutiner og avtaler
    Hva som må til for å kunne bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende, bl. a. samarbeidsavtaler med kommune, sykehjem, frivillige etc.
  3. Kurs for frivillige
    Opplegg for 7 kurssamlinger for frivillige á ca 3 t
  4. Bak i boka er det også lagt inn en del ark / tekster som kan brukes til kopiering. Med håndboka følger også en PowerPoint-presentasjon med over 70 lysbilder som kan brukes til kurset.

Ta kontakt med Termik Norge på telefon 75 10 17 44 eller e-post termik.norge@vefsn.kommune.no om du ønsker å bestille håndboka, ønsker hjelp til oppstart eller andre forespørsler.

Verdimomenter i praksis
Et læringsspill for frivillige og koordinatorer i palliativ omsorg (også ansatte i helsevesenet).

Spillet legger til rette for at frivillige kan ha en felles refleksjon over ulike problemstillinger som de vil møte i sitt arbeid, og gjennom dette lære av hverandre.

Spillet tar utgangspunkt i 22 praksiseksempler og legger opp til at spillere må sette seg inn i situasjonen til den syke, pårørende, koordinatoren, hjemmesykepleieren eller en annen frivillig.

Du kan kjøpe spillet ved å ta kontakt med TERMIK.

Koordinatorkurs
Det er utarbeidet kurs for koordnatorer. Mer informasjon får du ved å kontakte Termik Norge.