TERMIK står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer (oppdriften), kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Alle fortjener omsorg

Om du er alvorlig syk eller pårørende vet du hva det vil si å ha behov for medmenneskelig støtte. Alvorlig sykdom er tung å børe både for den det gjelder og for pårørende. TERMIKs frivillige ønsker å være der for deg som er syk. Vi vil lytte til behovet du har og tilrettelegge vårt tilbud etter dine ønsker.

De er også der for deg som er pårørende til en alvorlig syk og som kan trenge et pusterom i hverdagen. Når en frivillig er hos den syke kan du få fri. Da kan du hvile deg, gå en tru eller gjøre noe annet du har lyst til.

Kan du gi litt av din tid?

Omsorg trenger ikke koste mye. Ofte holder det med noen som bryr seg, som bare er der. Du får opplæring og veiledning, og bestemmer selv hor mye du vil stille opp. Vi vil sette stor pris på om du tar kontakt.