Å være frivillig

Som frivillig i Stiftelsen TERMIK kan du velge selv hvilke oppgaver som passer best for deg. Du bestemmer også hvor mye tid du vil bruke. Du skriver under på en taushetserklæring, og må fungere selvstendig når du er ute på oppdrag.

Hva kan du gjøre som frivillig?

 • Samtalepartner, besøksvenn til alvorlig syke
 • Avlaste pårørende som har omsorg for et alvorlig sykt familiemedlem hjemme eller på institusjon.
 • Være sammen med sykepleier på vårt dagtilbud, Oase-dagen, mandager og onsdager.
 • Erstatte/supplere pårørende når den syke har et lite nettverk.
 • Sitte ved sykesengen til alvorlig syke eller døende.
 • Være ledsager for eldre og syke som skal til helsetjenester i kommunen
 • Være ledsager for de som trenger det ved reiser til annen kommune. I samarbeid med pasientreiser.
 • Være frokostvert, frivillig medarbeider på Solina ved deres palliative senger.
 • Være med på” Barvogn” og pubkvelder ved Vefsn sykehjem og Fredlundsskogen.
 • Jobbe som frivillig ved Bruktbutikken, Second Hand Shop.
 • Kaffeservering ved Christian Qvales gt. 30

Hva får du som frivillig?

 • Et basiskurs på 24 timer.
 • Veiledning av koordinator.
 • Temakvelder og samlinger.
 • Sosialt samvær med andre frivillige.
 • Gleden ved å være til glede for andre.
 • Vår lille avis Termiker’n to ganger i året.
 • Som frivillig er du reiseforsikret, og du får dekket reiseutgifter og kilometergodtgjørelse ved bruk av bil under oppdraget.

Dersom du er interessert i det frivillige arbeidet som Stiftelsen TERMIK driver, er du hjertelig velkommen innom vårt kontor for mer informasjon.

Det går fint å starte som frivillig før man har gått kurs, da tar vi en oppstartssamtale ved kontoret.
Det vil også komme annonse på vår hjemmeside og på vår facebook side når vi starter opp nytt kurs.

Vi ønsker alle nye frivillig hjertelig velkommen!

Vårt kontor er åpent
Mandag – fredag: Kl. 09.00-15.00

Velkommen innom!

ADRESSE: Mathias Bruns gt. 12, 8657 Mosjøen

E-POST: termik.vefsn@vefsn.kommune.no

TELEFON: 941 68 348

FACEBOOK: facebook.com/www.termik.no