TERMIK

TERMIK står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer (oppdriften), kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Å være alvorlig syk hjemme
Om en er alvorlig syk, eller sykdommen trekker i langdrag, kan en allikevel ønske å være hjemme i sykdomsperioden. Dette kan være vanskelig å gjennomføre uten mye hjelp og støtte fra pårørende, venner og offentlig helsevesen. For å imøtekomme dette ønsket kan en få hjelp av frivillige i TERMIK.

Å leve sine siste dager hjemme
Dersom den syke har et ønske om å dø hjemme, er det viktig at familien får all den hjelp de har behov for. Frivillige kan være med å legge forholdene til rette slik at pårørende opplever denne tiden som meningsfull.
handbok1

Håndboka «Hvordan komme i gang»

Frivillige i omsorg for alvorlig syke og pårørende

Håndboka er i tre deler:

  1. Stiftelsen TERMIK og «Skritt for skritt-plan»
    Om opprinnelsen til TERMIK og hvordan en kan starte en tilsvarende organisasjon
  2. Rutiner og avtaler
    Hva som må til for å kunne bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende, bl. a. samarbeidsavtaler med kommune, sykehjem, frivillige etc.
  3. Kurs for frivillige
    Opplegg for 7 kurssamlinger for frivillige á ca 3 t

Bak i boka er det også lagt inn en del ark / tekster som kan brukes til kopiering. Med håndboka følger også en PowerPoint-presentasjon med over 70 lysbilder som kan brukes til kurset.

Ta kontakt med Termik  Norge på telefon 75 10 17 44 eller e-post termik.norge@vefsn.kommune.no om du ønsker å bestille håndboka, ønsker hjelp til oppstart eller andre forespørsler.

Verdimomenter i praksis

Et læringsspill for frivillige og koordinatorer i palliativ omsorg (også ansatte i helsevesenet).

Spillet legger til rette for at frivillige kan ha en felles refleksjon over ulike problemstillinger som de vil møte i sitt arbeid, og gjennom dette lære av hverandre.

Spillet tar utgangspunkt i 22 praksiseksempler og legger opp til at spillere må sette seg inn i situasjonen til den syke, pårørende, koordinatoren, hjemmesykepleieren eller en annen frivillig.

Du kan kjøpe spillet ved å ta kontakt med TERMIK.

Koordinatorkurs

Det er utarbeidet kurs for koordnatorer. Mer informasjon får du ved å kontakte Termik Norge.

Det er stengt for kommentarer.