Termik Norge

Håndboka «Hvordan komme i gang»
Frivillige i omsorg for alvorlig syke og pårørende

Håndboka er i tre deler:

  1. Stiftelsen TERMIK og «Skritt for skritt-plan»
    Om opprinnelsen til TERMIK og hvordan en kan starte en tilsvarende organisasjon
  2. Rutiner og avtaler
    Hva som må til for å kunne bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende, bl. a. samarbeidsavtaler med kommune, sykehjem, frivillige etc.
  3. Kurs for frivillige
    Opplegg for 7 kurssamlinger for frivillige á ca 3 t
  4. Bak i boka er det også lagt inn en del ark / tekster som kan brukes til kopiering. Med håndboka følger også en PowerPoint-presentasjon med over 70 lysbilder som kan brukes til kurset.

Ta kontakt med Termik Norge på telefon 75 10 17 44 eller e-post termik.norge@vefsn.kommune.no om du ønsker å bestille håndboka, ønsker hjelp til oppstart eller andre forespørsler.

Verdimomenter i praksis
Et læringsspill for frivillige og koordinatorer i palliativ omsorg (også ansatte i helsevesenet).

Spillet legger til rette for at frivillige kan ha en felles refleksjon over ulike problemstillinger som de vil møte i sitt arbeid, og gjennom dette lære av hverandre.

Spillet tar utgangspunkt i 22 praksiseksempler og legger opp til at spillere må sette seg inn i situasjonen til den syke, pårørende, koordinatoren, hjemmesykepleieren eller en annen frivillig.

Du kan kjøpe spillet ved å ta kontakt med TERMIK.

Koordinatorkurs
Det er utarbeidet kurs for koordnatorer. Mer informasjon får du ved å kontakte Termik Norge.


Kontakt oss

Termik Norge
Mathias Bruuns gate 12
8657 Mosjøen

Telefon:
kontor: 75 10 17 46
mobil: 941 68 348

e-post:
termik.norge@vefsn.kommune.no

Konto:
4516.22.14016

Organisasjonsnummer:
979568444