NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende. Stiftelsen Termik har gjennom denne NOU fått anerkjennelse for sitt arbeid og metode for å drive organisert frivillighet i samarbeid med dagens palliative tilbud.

nou2017 På liv og død

Det er stengt for kommentarer.